DYŻUR WAKACYJNY 2020 - DEKLARACJA RODZICÓW .

(Wypełniają rodzice dzieci z naszego przedszkola)


DEKLARACJA
dotycząca pobytu dziecka w okresie wakacyjnym w przedszkolu macierzystym

Deklaruję pobyt mojego dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 4
im. I. Łukasiewicza w MZS nr 1 w Gorlicach
w okresie wakacyjnym od ……………………… do ………….………………

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………..

GODZINY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Dziecko będzie przebywało w przedszkolu od godziny ….......... do godziny ……………..……........................, dnia ………………………


……………………………………
(podpis rodziców)
Przedszkolowo.pl logo