Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Bajka profilaktyczna" Tu rządzi kot"

W piątek 23 listopada dzieci z grupy III uczestniczące w projekcie – „ Promil nie jest przyjacielem tylko do złego kusicielem” zostały zaproszone do sali teatralnej GCK- u na przedstawienie pt. „ Tu rządzi kot” , które w uroczy zabawny, a zarazem prosty sposób , dało im możliwość poznania i zrozumienia podstawowych procesów społecznych, oraz wypracowania właściwego wobec nich modelu zachowania.
W przedstawieniu zwrócono uwagę na wartości wychowawczo – profilaktyczne:
Profilaktykę zachowań ryzykownych czyli;
- kształtowanie właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych zagrażających , szkodliwych,
-szkodliwość i konsekwencja sięgania po alkohol i inne środki psychoaktywne
Edukację zdrowotną;
- postawę odpowiedzialności za własne zdrowie
Kształtowanie postaw społecznych;
- umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki,
-współpracę z innymi z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej,
-empatię i szacunek wobec dorosłych
Wdrażanie kultury- przywiązanie do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań;
-kulturę wypowiedzi,
-odróżnianie dobra od zła,
-szacunek do pracy i nauki,
-zapobieganie dyskryminacji itp.
Po przedstawieniu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „ Promil nie jest Przyjacielem, tylko do złego kusicielem”.
Nagrody otrzymali:
- Całe przedszkole
- indywidualnie: Kacper Szynal, Maja Cieśla, Emilia Sulisz.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!
Relacja 2018-11-26, 23:22 | autor: Małgorzata Powroźnik
Przedszkolowo.pl logo